คำถามที่พบบ่อย

Home » คำถามที่พบบ่อย

ฟาสต์บุคส์รับพิมพ์งานตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไปค่ะ แต่ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านกระบวนการพิมพ์ ดังนั้นทางฟาสค์บุ๊คส์จึงแนะนำขั้นต่ำที่ 20 เล่มค่ะ