Archive for มกราคม, 2014

Level up ผู้ช่วยอัจฉริยะ

บริการผู้ช่วยอัจฉริยะ

บริการผู้ช่วยอัจฉริยะ เป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งพิมพ์หนังสือกับฟาสต์บุ๊คส์ และเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ฟาสต์บุ๊คส์แตกต่างจากโรงพิมพ์ดิจิตอลทั่วไป คือไม่ได้แค่รับพิมพ์หนังสือจำนวนน้อยให้ออกมาเป็นรูปเล่มเท่านั้น แต่เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาพิมพ์หนังสือกับฟาสต์บุ๊คส์ให้ได้รับบริการที่ดี

Read More